MUNKAVÉDELEM

Munkahelyi kockázatértékelés

A kockázatértékelés a sikeres munkavédelmi irányítás alapja, a munkavégzéssel összefüggő balesetek és megbetegedések megelőzésének kulcsa.
A munkavédelmi törvény szerint minden munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Munkavédelmi szabályzat(ok)

A munkavédelmi szabályzat meghatározza és összefoglalja az adott gazdálkodó szervezetre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Munkavédelmi szabályzat nem minden munkahelyen kötelező, de van olyan tartalmi eleme, amit dokumentált módon kötelező rögzíteni, ezért megléte nagyonis ajánlott. A munkavédelmi szabályzat készítése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Egyéni védőeszközök juttatási rendje

Egyéni védőeszközöket a munkakörülmények, a munkaeszközök, a technológia és a veszélyforrások ismeretében kell meghatározni és biztosítani.Az egyéni védőeszközök juttatási rendjét írásban kell rögzíteni. A dokumentum alapját a munkahelyi kockázatértékelés képzi.Az egyéni védőeszközök juttatási redjének meghatározása munkabiztonsági szaktevékenység.

Kémiai kockázatértékelés

A veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel történő munkavégzés előtt kémiai kockázatértékelést kell készítenie minden munkáltatónak. Célja a veszélyes anyagokkap kapcsolatos munkabalesetek, és a fokozott expozíció csökkentése, elkerülése. A kémiai kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági szaktevékenység.

Munkavédelmi szempontú üzembehelyezés

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti A munkavédelmi üzembe helyezés munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Munkabaleset kivizsgálás

A munkabaleset olyan baleset, ami szervezett munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben éri a munkavállalót. A munkáltató köteles minden munkabalesetet kivizsgálni - annak súlyosságától függetlenül. A munkáltató köteles a 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleseteket jelenteni a munkavédelmi hatóságnak. A munkabaleset kivizsgálása és jegyzőkönyvezése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Biztonsági és Egészségvédelmi koordináció

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során felmerülő munkavédelmi követelmények teljesülése érdekében a munkáltatónak foglalkoztatnia kell biztonsági és egészségvédelmi (röviden: B.E.) koordinátort, valamint rendelkeznie kell B.E. tervvel. Az egyes építőipari munkafolyamatokra (hegesztés, anyagmozgatás, stb.) külön B.E. terv készítése szükséges. A biztonsági és egészségvédelmi koordináció munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Munkabiztonsági szakember foglalkoztatása

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan jogszabályban meghatározott időtartamra és szakképesítéssel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni.

Bejárás, ellenőrzés, auditálás

A munkáltató munkavédelmi - ellenőrzési kötelezettségei:
- a munkafolyamatokra, technológiákra, anyagokra vonatkozó munkavédelmi követelmények betartása
- a munkahely munkavédelmi követelményeknek megfelelő ellenőrzése
- a gépek, berendezések, szerszámok, védőberendezések, védőfelszerelések megfelelő minősége, használata
Az ellenőrzést a munáltató kiszervezheti munkabiztonsági szak

Folyamatleírás, munkautasítás munkavédelmi elemei

Az egyes munkahelyek, munkaeszközök és technológiák kezelési-, használati utasításának valamint folyamatleírásának munkavédelmi elemei kulcsfontosságúak az egyes munkafolyamatok biztonságos elvégzésében és a munkavállalók megfelelő tájékozódásában. A dokumentumok munkavédelmi tartalomi alapját a kockázatértékelés, a munkavédelmi szabályzat és a helyszíni felmérés, bejárás képzi.

AMPLIFIED SAFETY
ALL RIGHTS RESERVED